Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

CENis asutamisel uus tehniline komitee „Tubakatooted - jälitatavus ja turbevahendid“

17.06.2015

Käesoleva aasta mais tegi Belgia standardimisorganisatsioon NBN ettepaneku asutada uus CENi tehniline komitee tubakatoodete jälitatavuse ja pakendi turbenõuete standardite väljatöötamiseks.

Asutatava tehnilise komitee nimeks on „Tubakatooted - jälitatavus ja turbevahendid / Tobacco products - traceability and security features“.

Komitee asutatakse eesmärgiga töötada välja standardid, milles esitatakse nõuded tubakatoodete jälitatavuse süsteemile, sisaldudes seal hulgas unikaalset identifikaatorit ja salvestamis-, edastamis-, töötlemis-, ladustamis- ja juurdepääsuandmeid ning nõudeid turbevahendite paketile. Plaanis on koostada alljärgnevate pealkirjadega standardid:
- Tobacco products - requirements for the traceability of tobacco products
- Tobacco products - requirements and test methods of the security feature(s)

Ülal nimetatud jälitatavuse ja turbenõuded tulenevad tubakatoodete direktiivist 2014/40/EL (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0001).

Standardikeskus edastab Eesti seisukoha hiljemalt 25.08.2015.
Osalemine CENi tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel. Huvi korral ja täiendava info saamiseks on kontaktiks Lauri Pähklimägi.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2