Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Koostamisel kaks uut algupärast standardit raudtee valdkonnas

9.12.2015

Tehnilise komitee EVS/TK 16 „Raudtee“ on koostamas kahte uut algupärast standardit.

prEVS 930 „Raudteealased rakendused. Nõuded juhtratastega eriveeremile“ käsitleb Eestis kasutatava juhtratastega eriveeremi tehnilisi, lisavarustuse ja raudteel liikumise (sealhulgas raudteele peale- ja mahasõidu) nõudeid.

prEVS 931 „Raudteealased rakendused. Raudteeliikluse korraldamiseks kasutatavate kirjalike tee- ja sõidulubade, teadete, teatiste ning lauaraamatute vormid“ käsitleb Eestis raudteeliikluse korraldamiseks kasutatavate kirjalike lubade, teadete, teatiste ja lauaraamatute vormi nõudeid.

Dokumentide koostamise eesmärgiks on ühtlustada nõuded vastavas käsitlusalas.

Standardite koostamisettepanekud on esitanud EVS/TK 16 „Raudtee“.
Mõlema kavandi eeldatav arvamusküsitlusperiood on jaanuar-veebruar 2016 (2 kuud).

EVS-i poolne kontaktisik on Triin Teppand.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2