Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Koostamisettepanek standardi EVS 908-1:2010 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“

21.12.2015

Standardeid vaadatakse üle perioodiliselt iga viie aasta järel, et tagada standardite aja- ja asjakohasus. EVS 908-1:2010 perioodilise ülevaatustähtaeg on saabunud ning standardimisalane tehniline komitee EVS/TK 14 esitas koostamisettepaneku standardi EVS 908-1:2010 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“ uustöötluse koostamiseks.

Standardi arvutusjuhend käsitleb materjalide soojuserijuhtivuste ja välisõhuga kontaktis olevate läbipaistmatute piirdetarindite soojusjuhtivuse arvutust. Arvutusjuhise käsitlusalasse ei kuulu uksed, aknad ja muud klaaspinnad või tarindid, mille kaudu toimub soojusülekanne pinnasesse ning tarindid, mis on projekteeritud õhku läbilaskvaks.

Materjalide soojuserijuhtivuse deklareeritavate ja arvutusväärtuste määramise meetodid kehtivad arvutuslikel keskkonnatemperatuuridel vahemikus -30 °C kuni +60 °C.  oojuserijuhtivuse temperatuuri- ja niiskusepõhised teisendustegurid kehtivad keskmistel temperatuuridel vahemikus 0 °C kuni 30 °C. Piirdetarindite soojusjuhtivuse arvutusmeetod põhineb materjalide ja toodete soojuserijuhtivuse või soojustakistuse arvutusväärtusel. Meetodit saab rakendada selliste tarindite ja tarindiosade puhul, mis koosnevad soojuslikult homogeensetest kihtidest (mille seas võivad olla õhkvahed) või soojuslikult mittehomogeensetest kihtidest (välja arvatud juhtumid, kus soojustuskihis on oluline külmasild).

Eeldatav kahekuuline arvamusküsitluse aeg on märts-aprill 2016
 

EVS poolne kontaktisik on Kairi Tänavsuu
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2