Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Avaldatud on uus algupärane Eesti standard EVS 927:2015 „Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“

4.12.2015

Detsembrikuu EVS Teatajaga on avaldatud uus Eesti algupärane standard EVS 927:2015 „Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“

Standardi koostamise tingis põletatud põlevkivi vastavuse tõendamise korra esitamise vajadus.

See Eesti standard rakendub põletatud põlevkivile (PP-le), mis saadakse põlevkivi termilisel töötlemisel ja saadud peendispersse mineraalosa separeerimise teel. PP koosneb klinkermineraalidest, vabast lubjast, dehüdratiseerunud kaltsiumsulfaadist, klaasifaasist ja lahustumatust vabast jäägist. Selle standardi kohaselt eristatakse PP eriliike:
— tsemendi PP,
— betooni PP,
— poorbetooni PP.

Selles Eesti standardis määratakse kindlaks põletatud põlevkivi omadused, vajalikud katsemeetodid ja vastavushindamise kord.

Standardikeskuse kontaktisik on Kairi Tänavsuu
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2