Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemide standard ISO 9001 uuenes

23.09.2015

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on avaldanud uuenenud standardi ISO 9001 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded“.

ISO 9001 näol on tegu maailmas enimkasutatud standardiga, milles toodud nõudeid juhtimissüsteemidele võib rakendada laiaulatuslikult ja paindlikult erinevates ettevõtetes. Standardis ISO 9001:2015 on kasutusel võetud uus struktuur, mis teeb lihtsamaks standardi kasutamise koos teiste juhtimissüsteemide standarditega nagu näiteks ISO 14001.

Juba ISO 9001 sertifikaati omavatele ettevõtetele on lubatud kolmeaastane üleminekuperiood (kokku lepitud Rahvusvahelises akrediteerimisasutuste assotsiatsioonis (IAF)). Selle aja jooksul peavad need ettevõtted oma kvaliteedijuhtimissüsteemi kohaldama juba vastavalt uues standardis toodud nõuetele. ISO on koostanud ka kokkuvõtte üleminekust uuele ISO 9001 versioonile.

Eesti Standardikeskusel on kavas jõustada ISO 9001:2015 oktoobris esmalt inglise keelse Eesti standardina EVS-EN ISO 9001:2015. Samas on pooleli eestikeelse tõlke koostamine ning plaanis on ka see versioon avaldada juba oktoobris. Kui tõlke valmimine võtab planeeritust rohkem aega, siis avaldatakse EVS-EN ISO 9001:2015 eestikeelsena novembri alguses.

Lisaks jõustuvad oktoobris inglise keeles ka uued versioonid standarditest ISO 14001 „Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“ ja ISO 9000 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara“. Eestikeelsena on plaanis EVS-EN ISO 14001:2015 avaldada novembris.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2