Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu number

10.06.2015

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu (06/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Asutatud on EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“.

24 uut tõlget kommenteerimisel.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 12832:2000 „Guideline for terminology, characteristics and type of sludges“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 933-8:2012+A1:2015 "Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 8: Peenosiste hindamine. Liivekvivalendikatse" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2015; EN 10027-2:2015 "Designation systems for steels - Part 2: Numerical system" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2015; EN 12697-2:2015 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 2: Terastikulise koostise määramine" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2015; EN 62106:2015 "Raadioandmeedastussüsteemi (RDS) spetsifikatsioon VHF/FM raadioringhäälingule raadiosagedusvahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz", eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2016; EN 62493:2015 "Valgustusseadmete hindamine inimesele toimivate elektromagnetväljade järgi" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2016; EN ISO 17100:2015 "Translation Services - Requirements for translation services (ISO 17100:2015)" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2015.

Avaldatud 1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 920-5:2015/AC:2015 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 1999/5/EÜ Raadio- ja telekommunikatsiooni terminalseadmed, Direktiiv 2006/95/EÜ Madalpingeseadmed, Direktiiv 97/67/EÜ Postiteenused.

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus