Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue ISO komitee asutamisettepanek – Bambus ja rotang

26.01.2015

Hetkel ei ole ISO-s ega IEC-s tehnilist komiteed, mis oleks otseselt seotud bambuse ja rotangi standardimisega seega on tehtud ettepanek asutada uus tehniline komitee - Bamboo and Rattan. Hetkel käsitleb osaliselt bambusmööblit ISO/TC 165 (Timber structures), aga uue komitee loomisega on plaanis koostada standardid, mis käsitlevad otseselt bambuse ja rotangi  terminoloogiat, klassifikatsioone, spetsifikatsioone, katsemeetodeid ja kvaliteedinõudeid. 

 
Standardite koostamine on jaotatud kolme etappi: Esimeses etapis koostatakse terminoloogia standardid („Terminology on bamboo products“ ja „Terminology on rattan“). Teises etapis koostatakse bambuse ja rotangi katsemeetodite standardid ning kolmandas etapis koostatakse standardid, mis käsitlevad bambusest ja rotangist toodetud tooteid (mattvineer, põrandad, matid, süsi jne). 
 
Hetkel puudub aktiivne valdkonda otseselt või kaudselt käsitlev Eesti tehniline komitee. 
 
EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 22.04.2015. 
 
Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.
 
Print  
AK portaal2 Pysiklient2