Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Kvaliteedijuhtimine KOV-ides – sama käsitlusalaga uus standard avaldatud

6.04.2015

Aprillikuu EVS Teatajaga avaldati uue inglise- ja eestikeelse Eesti standardina EVS-ISO 18091:2015 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses“ ning tühistati sama käsitlusala ja pealkirjaga algupärane Eesti standard EVS 903:2010.

Eesti algupärase standardi tühistamise põhjuseks olid sarnased seosed rahvusvaheliste dokumentide vahel. Eesti standardiks üle võetud rahvusvaheline standard ISO 18091:2014 asendas EVS 903:2010 alusdokumendiks olnud IWA 4:2009 „Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government“. Standard EVS-ISO 18091:2015 eesmärk on aidata KOV-i juhtimisel suhestuda kvaliteedijuhtimise mõistete ja põhimõtetega ning edendada kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamist kohalikul valitsemistasandil.

Standardis kohaselt on keskne protsessikeskse lähenemisviis, mille „...omaks võtmiseks kohalike omavalitsuste poolt on oluline tuvastada oma klientidele/kodanikele usaldusväärsete toodete/teenuste pakkumiseks vajalikud eri protsessitüübid ning soovitud tulemuse saavutamiseks vajalik haldussuutlikkus.“ Vastavate protsesside näidetena on standardis toodud mh ressursside eraldamine ja suutlikkus pakkuda teenuseid, töökeskkonna säilitamine, kriisireageerimine ja arengukavade ettevalmistamine.

Standard on saadaval EVS-i e-poes ning klienditeenindusest aadressil Aru 10, Tallinn.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2