Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

EVS 847-2 "Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus" uustöötluse koostamine algas

6.04.2015

Standardi EVS 847-2:2003 uustöötluse vajadus on, et kaasajastada ja viia standard ühtsetele alustele standardite EVS 846 ja EVS 848 ning EVS 921, EVS 835 ja EVS 847-1 uustöötlustega. Standardisse viiakse sisse muudatused, lähtudes Ehitusseadusest, ÜVVK seadusest, Veeseadusest, MKM määrusest "Nõuded ehitusprojektile", standardist EVS 907:2010 "Rajatise Ehitusprojekt" ja FIDIC "Nõustamisteenuste juhendist (hoonete ehitus)".

Tegu on standardi uustöötlusega, mille käsitlusala kehtib ühis- või eraveevärgi veekäitlusele ning on ette nähtud kasutamiseks veevärgi puhastusseadmete tüübi ja asukoha valikul, puhastusseadmete põhisõlmede projekteerimisel ja ehitusel. Standardi lisa B sisaldab soovituslikku abimaterjali projekteerijale.

Uustöötluste koostamise ettepaneku esitas ning tööd korraldab Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts.

Kavandi eeldatav arvamusküsitlus toimub septembri algusest oktoobri lõpuni. Standardi uustöötlus jõustub hiljemalt 2016. aasta I kvartali lõpuks.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Mihkel Siitam.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2