Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Koostamisel prEVS 726 "Teraviljasaadused. Kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramine" (EVS 726:1996 uustöötlus)

8.04.2015

Standard prEVS 726 käsitleb teraviljasaaduste (jahu, tangained, kliid) kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramise meetodit.

Standard on ette nähtud juhindumiseks kõigile teraviljasaaduste käitlemisega tegelevatele ettevõtetele.

Uustöötluse eesmärk on ajakohastada standardi ülesehitus, vormistus ja normiviited.

Standardi koostamisettepaneku on esitanud EVS/TK 1 „Toiduained“.
Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus toimub august-september 2015.

Standardi koostajaks on Põllumajandusuuringute Keskus.
EVS-i poolne kontaktisik on Triin Teppand
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2