Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Arvamusküsitlusel on standardikavand prEVS 843 "Linnatänavad"

9.12.2015

Kahekuulisel arvamusküsitlusel on järgmine algupärase standardi uustöötlus:

prEVS 843 "Linnatänavad"

Käesoleva Eesti standardi rakendamine on soovitatav avalikult kasutatavate linnatänavate ja kõigi tiheasustusaladel paiknevate teede ja tänavate projekteerimisel ning nende alade planeeringute koostamisel. Standardit ei rakendata riigimaanteedel ja linna äärealadel paiknevatel teedel, kus asustus on hõre ning liikluskeskkond pigem sarnaneb maantee tingimustega, nende teede projekteerimisel tuleb lähtuda tee projekteerimise normidest.


Kommentaare ja ettepanekuid on võimalik esitada kuni 3.02.2016 läbi standardite kommenteerimisportaali. Portaali kasutusjuhend on leitav siit.
Lisainfo standardiosakonnast, kontaktiks on Mihkel Siitam.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2