Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Uus standardimisvaldkond ISO-s – jäätmekäitlus ja teehooldus

30.04.2015

Saksamaa eestvedamisel on rahvusvahelisel tasandil esitatud ettepanek uue ISO komitee moodustamiseks teemal „Jäätmekäitlus, jäätmete ringlussevõtt ja teehooldusteenused“ (Waste management, recycling and road operation service).

Uue komitee käsitlusala on laia haardega. Eesmärgiks on jäätmekäitluses ja avaliku puhastusteenuse (teede ja avaliku territooriumi hooldamine) osutamisel kasutatavate seadmete, tegevuskorra ja ohutusaspektide standardimine alates jäätmete kogumisest kuni logistika ja ladustamiseni. Komitee tegevuses võetakse aluseks Euroopas koostatud standardid, mille abil soovitakse vähendada mh turul esinevaid tõkkeid.

Tegu on valdkonnaga, kus standardimisega tegelev Eesti komitee puudub. Vähesel määral haakuvad teemaga EVS/TK 31 „Teedeala“ ning EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“, kelle peegelkomiteed on toodud uue komitee oluliste koostööpartneritena. ISO komitee asutamise järgselt toimub esimene koosolek 2015. a. septembris Frankfurdis.

Eesti seisukoht kujundatakse 24. maiks 2015. a. Osalemine loodava komitee töös on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2