Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Muutmisettepanek ehitiste küttesüsteemide tuleohutusnõuetes

28.04.2015

Maikuus esitatakse arvamusküsitlusele uus standardi muudatus „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“ (EVS 812-3:2013/prA1), mis koostatakse standardile EVS 812-3:2013.

Standard EVS 812-3:2013 käsitleb ehitiste kütmiseks ja kütuse hoidmiseks ettenähtud ruumide ning küttesüsteemide tuleohutust. Muudatusega kaasajastatakse standardi nõuded.

Muutmisettepaneku on esitanud ja muudatuse sisu on koostanud EVS/TK 5 „Tuletõrje- ja päästevahendid“.

Kavandi kahekuuline arvamusküsitlusperiood toimub ajavahemikus mai-juuni. Täiendavate küsimuste korral on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2