Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue Euroopa tehnilise komitee (CEN/TC) „Toodetes sisalduvate reguleeritud ainete aruanded ja mõõtmised„ asutamisettepanek

11.09.2015

Uue komitee käsitlusala hõlmab toodetes sisalduvate prioriteetsete ainete aruandlust ja/või mõõtmiste standardiseerimist.

Komitee eesmärk on standardiseerida toodetes sisalduvate ainete kontsentratsioonide mõõtmised, olenemata nende iseloomust. Samal ajal on oluline tagada ka kogu toodete elutsükli jooksul neis sisalduvate ainete jälgitavus. See on vajalik, et välja töötada vajalikud informatiivsed, ennetavad ning ainete jälgitavuse juhendid läbi kogu tarneahela.

Komitee lähtub oma tegevuses ka Euroopa õigusaktidest nagu REACH määrus (EÜ nr 1907/2006), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist ning RoHS direktiiv, mis käsitleb ohtlike jäätmete piiramist.

Ohtlikud ained ning toodete elutsükli jälgimise alaseid standardimise komiteesid Eestis hetkel pole. Seetõttu ootame valdkonnas tegutsevaid huvipooli (nii riigi- kui ka erasektor) standardite koostamises kaasa rääkima. Standardimises on võimalik osaleda Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Standardikeskus esitab Eesti seisukoha uue komitee loomise ettepanekule hiljemalt 05.10.2015.

Täiendava info saamiseks on kontaktiks Kairi Tänavsuu
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2