Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue rahvsuvahelise tehnilise komitee (ISO/TC) „Korrosioonitõrje rakendamise elutsükkel“ asutamisettepanek

22.12.2015

Uue komitee käsitlusalaks on korrosioonitõrje elutsükli standardiseerimine, kaasa arvatud terminid ja määratlused, üldised nõuded ja hinnang korrosioonitõrje elutsüklile.

Korrosioonitõrje elutsükkel on defineeritud kui süsteemne ülevaade struktuurist, mida kaitstakse korrosiooni eest, sisaldades esialgset disaini ja mille areng lähtub materjalist ning kaitse mõõtmistel läbi konstruktsiooni, kontrolli, hindamise, hoolduse  ha dekomisjoneerimise ja elutsükli lõpus struktuurist.

Loodava komitee käsitlusala ei hõlma metallide ja nende sulamite korrosiooni sh korrosiooni testmeetodid, selle vältimise meetodid ning värvide, lakkide ja seotud toodete sh toorme standardiseerimine. Samuti on käsitlusalast välja jäetud vastav tööstus lähtuvalt selle spetsiifilistest nõuetest.

Korrosiooni tõrjega on vajalik arvestada erinevates valdkondades, kus võib sisalduda metalli ja teisi korrodeeruvaid materjale, nagu näiteks betoon ja plastik.

Loodav komitee annaks läbi standardite üldiseid juhiseid ja parimaid praktikaid, et tagada alused spetsiifilisematele vajadustele korrosiooni tõrjeks. Efektiivsed korrosioonitõrje programmid tagavad keskkonna jätkusuutlikkuse, turvalisuse ja väldivad ebameeldivaid tagajärgi.

Standardeid planeeritakse koostada kolmel tasandil:

  • Esimene tase on terminite ja definitsioonide üldiste standardite välja töötamine. 
  • Teine tasand hõlmab üldisi nõudeid korrosiooni rakendamise vältimise elutsüklis (korrosiooni allikas, materjal, tehnoloogia, disain, arendus, tootmine, ehitamine, ladu ja transport, inspekteerimine, hindamine, rakendamine, hooldus, lammutamine, dokumentatsiooni haldus jne). 
  • Kolmas tase on seotud hindamiskriteeriumitega.

Ootame seotud huvipoolte arvamust uue Euroopa tehnilise komitee loomise ettepanekule hiljemalt 08.02.2016.

Osalemine rahvusvahelise tehnilise komitee töös käib läbi Eesti Standardikeskuse.

Täiendava info saamiseks on kontaktiks Kairi Tänavsuu

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2