Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Avaldatud on algupärane standard EVS 924:2015 "Vesiehitised sisevetel. Põhialused"

9.03.2015

Märtsikuu EVS Teatajaga avaldati uus algupärane standard EVS 924:2015 "Vesiehitised sisevetel. Põhialused". Standardi on koostanud tehniline komitee EVS/TK 48 „Vee-ja kanalisatsioonitehnika“ töörühm koosseisus: Eesti Veeinsenerideliit (Andres Piir) ja Eesti Maaülikool (Toomas Tamm ja Aleksander Maastik).

Standard määratleb sisevete vesiehitiste terminoloogia ja kasutusotstarbelise liigituse ning sätestab nende ehitiste projekteerimise, keskkonnakaitse ja ekspluateerimise üldised põhimõtted

EVS 924:2015 "Vesiehitised sisevetel. Põhialused" standard rakendub voolu- või seisuveekogudele vee kasutamise ja kaitse eesmärgil rajatud vesiehitistele ning nende ehitamisele.

Standardis määratletakse ja liigitatakse voolu- ja seisuveekogudel paiknevaid vesiehitisi alljärgnevalt:

• veejuhtmed (nt kanalid, kraavid, torustikud, truubid, düükrid, veetunnelid);
• paisveekogud, paisehitised ja nende osad (nt ülevoolud, liigveelaskmed, varjad);
• kalapääsud;
• kalakasvandused;
• veeliiklusega seotud rajatised;
• pumplad ja survetorustikud.

Standardiga on võimalik tutvuda lugemispunktides, neid on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Aru 10, Tallinn.

Teade standardi avaldamise kohta on EVS Teatajas (märts 2015).

EVS-i kontaktisik: Mihkel Siitam

Print  
AK portaal2 Pysiklient2