Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek: "Jäätmekütus"

4.09.2015

Rahvusvahelises standardimises on Soome eestvedamisel esitatud ettepanek uue ISO komitee moodustamiseks teemal jäätmekütus (solid recovered fuels). Uue komitee tegevuse aluseks on Euroopas sellel teemal tehtud töö ning käsitlusalast jäetakse välja tahke biokütus (solid bio fuel).

Komitee eesmärgid on pikaajalised ning koostada soovitakse:

-- põhistandardid: terminoloogia, definitsioonid, liigitussüsteem, tootmise kvaliteedijuhtimissüsteem (ISO 9001 alusel);
-- analüüsi-, katsetusstandardid ja tehnilised spetsifikatsioonid: proovid, nende ettevalmistamine, keemilised, füüsikalised ja mehaanilised katsetused.

Komitee käsitlusalas on energia taaskasutuse eesmärgil jäätmepõletus-, koospõletustehases või tööstusprotsessis (nt tsemendi toomises) käideldavad tavajäätmed.

ISO ettepanekus on standardid EN 15357, EN 15358 ja EN 15359 ära märgitud kui alusstandardid, mille on koostanud CEN/TC 343 „Solid Recovered Fuels“. Toodud standardid on koostatud Euroopa Komisjoni mandaadi alusel seadusandluse ja poliitikate toetuseks.

Jäätmekäitlus, ladustamine, ringlussevõtt jmt standardimisvaldkonnad on täna Eestis katmata. Sellest lähtuvalt kutsume üles valdkonnas tegutsevaid huvipooli, kes näevad vajadust standardite kujunemises kaasa rääkida ning soovivad aidata kaasa nende paremale rakendamisele, osalema lisaks ISO tööle ka Euroopa tasandi standardimises. Standardimises osalemine toimub Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Standardikeskus esitab Eesti seisukoha uus komitee loomise ettepanekule hiljemalt 07.10.2015. Huvi korral ja täiendava info saamiseks on kontaktiks Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2