Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

EVS/PK 40 „Kahjuritõrje teenuse osutamine“ lõpetas tegevuse - valmis standard EVS-EN 16636:2015

25.09.2015

Projektkomitee EVS/PK 40 „Kahjuritõrje teenuse osutamine“, mis asutati septembris 2010. aastal, lõpetas tegevuse.
Komitee eesmärk oli osaleda Euroopa tehnilise komitee
CEN/TC 404 „Project Committee – Services fot Pests Management Companies“ töös ja anda panus Euroopa kahjuritõrje teenuse standardi valmimisse.

Projektkomitee jõudis püstitatud eesmärgini -
septembrist on avaldatud standard EVS-EN 16636:2015 „Kahjuritõrjeteenused. Nõuded ja pädevused“, mis tänu komitee panusele on kättesaadav ka eestikeelsena.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Triin Teppand.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2