Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uus komitee EVS/TK 58 „Tarkvõrk“ ning uue algupärase terminoloogiastandardi koostamine

3.07.2015

Asutatud on uus tehniline komitee EVS/TK 58 „Tarkvõrk“. Komitee eesmärk on tarkvõrgu – energiavõrk, mis suudab kuluefektiivselt integreerida energiatootjate ja tarbijate käitumise ning tegevused – hetkeolukorra analüüsimine. Hinnatakse tehniliste lahenduste toimivust Eesti keskkonnas ja jagatakse parimaid praktikaid küsimustes alates mõõteseadmetest kuni lõppkasutaja rakendusteni. Võtmetähtsust omab tarkvõrgu jaoks integreerimine, mis puudutab energia tootmise, transportimise, jagamise, salvestamise ning tarbimise komponente ja neid ühendavaid infosüsteeme ning rakendusi.

EVS/TK 58 loomise eestvedajaks on Elering AS. Komitee asutajaliikmete hulka kuuluvad lisaks: Eesti Elektritööstuse Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Taastuvenergia Koda, BHC Laboratory OÜ, Elektrilevi OÜ, Ericson Eesti AS, TRÜB Baltic AS, VKG Soojus AS. Komitee esimeheks valiti Kalle Kukk (Elering AS), aseesimeheks Ott Antsmaa (Elektrilevi OÜ) ning tehniliseks sekretäriks Kristo Klesment (Elering AS).

Komitee jälgib mitmete Euroopa standardimisorganisatsioonide tööd olles valmis standardite koostamisprotsessi osalema. Alustatud on ka uue algupärase Eesti standardi „Tarkvõrk. Terminoloogia“ (prEVS 929) koostamisega. Dokument esitab tarkvõrku liidetavate intelligentsete elektrooniliste seadmete struktureeritud andmemudelite koostamisel, tüüpiliste rakenduste funktsionaalse arhitektuuri täiustamisel, juhtimissüsteemide vahelisel kooskõlastatud infovahetusel ning põhilistes rollides toimivate tarkvõrgu subjektide (inimeste) omavahelisel suhtlemisel kasutatavad terminid ja määratlused. Standardi koostamisel võetakse aluseks valdkonnas avaldatud Euroopa ja rahvusvaheliste standardid ja standardilaadsed dokumendid

Algupärase standardi koostamisettepaneku esitas Elering AS ning see on arvatud EVS/TK 58 otsusega komitee 2015. a. tööprogrammi.

Standardikavandi kahekuuline arvamusküsitlus on planeeritud 2015. aasta lõppu (november-detsember).

Tehnilise komitee tegevust reguleerib EVS Juhend 6. Komitee töös osalemishuvi korral või algupärase standardi kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust Standardikeskusega, EVS-i poolne kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2