Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Asutatud on uus projektkomitee EVS/PK 59 „Ehitusprojekt“

4.12.2015

06. oktoobril 2015 toimus koosolek, kus võeti vastu otsus asutada uus projektkomitee EVS/PK 59 „Ehitusprojekt“.

Projektkomitee eesmärk on üle vaadata ja ajakohastada projekteerimisalased algupärased Eesti standarid:
• EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“;
• EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“;
• EVS 865-1 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“;
• EVS 865-2 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“.

EVS/PK 59 asutajaliikmeteks on Projektipea OÜ, TTÜ Teedeinstituut, FIE Targo Kalamees, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Rahandusministeerium, Inseneribüroo PIKE OÜ, Tehnilise järelevalve amet, TTÜ Ehitusteaduskond, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, BIMCON OÜ, Teede REV-2, 3, OÜ Neoprojekt, Novarc Grupp AS, Päästeamet, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, MTÜ Asfaldiliit, Tallinna Keskkonnaamet, Arboristide Liit.

Huvitatud osapooltel on võimalik EVS/PK 59 "Ehitusprojekt" avalduse esitamisel liituda. Komitee töös osalemise kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Kairi Tänavsuu
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2