Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Arvamusküsitlusel algupärase kaablistandardi uustöötlus prEVS 720

12.01.2015

Kahekuulisel arvamusküsitlusel on standardikavand prEVS 720 „Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel“ (EVS 720:2011 uustöötlus).

Käsitlusala:
See standard sätestab erinõuded Eesti suhteliselt külmades kliimaoludes kohtkindlalt paigaldatavatele vasksoontega, XLPE või polüvinüülkloriidisolatsiooni ja polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaablitele.
Kõik selles standardis käsitletavad kaablid peavad täitma rakendatavuse järgi standardi EVS-EN 50525-1:2011 üldnõudeid ning selle standardi erinõudeid.
Selles standardis käsitletavate kaablite isolatsiooni ja mantli nõutav ehitus ning katsetusmeetodid on sätestatud kohalike kliimaolude põhjal.
MÄRKUS Taolisi tooteid nimetatakse ka manteljuhtmeteks.

Standardi koostamisettepaneku on teinud EVS/TK 17 „Madalpinge“.
Võrreldes eelmise väljaandega on sellesse standardisse lisatud uus isolatsioonimaterjal, täiendatud mantli omadusi ja koos nende muutustega lisatud ka tüübitähise koostamise tabel.

Arvamuste esitamise tähtpäev: 12.03.2015.
EVS kontaktisik on Lauri Pähklimägi.
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2