Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue Euroopa komitee asutamisettepanek – teenuste standardid (hanked, lepingud, tulemuslikkus)

13.10.2015

Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole teenuste valdkonna standardimine seni aidanud kaasa teenuste osutamisele EL-i siseturul. Enam on koostatud rahvuslikke standardeid, mis ületavad kordades Euroopas koostatud teenuste standardite arvu. Uute barjääride tekke vältimiseks nähakse strateegia „Euroopa 2020“ raames standardimist ühe võtmetegevusena siseturu võimaluste paremaks kasutamiseks ja teenuste levikuks. Euroopa Komisjoni antud mandaadi M/517 (horizontal service standards, vastavus Euroopa Liidu teenuste direktiivile 2006/123/EÜ) alusel on Euroopa standardimisorganisatsioonis CEN hääletamisel uue komitee „Teenused – hanked, lepingud ja tulemuslikkuse hindamine“ asutamisettepanek. 

Komitee ülesandeks on koostada standardid, mis aitavad kaotada hankeprotsesside erisustest tulenevaid piiranguid ning rakendada ühiseid põhimõtteid, et teenuse pakkujal oleks lihtsam leida välismaine klient ja vastu pidi. Standardid ei ole majandussektoripõhised vaid rakendatavad koos olemasolevate valdkonnaspetsiifiliste standarditega ja käsitlevad peamiselt ärilt-ärile (B2B) teenuse osutamist. Eesmärgiks on teenuste parema ühilduvuse ja võrreldavuse tagamine ning protsessid avatus ja läbipaistvus. Töö on planeeritud kahte etappi: esmalt koostatakse standardid teemadel hanked (protsess, protseduurid, nõuded), lepinguid ja tulemuslikkuse hindamine; teises tööetapis valmivad standardid käsitlevad terminoloogiat, kliendile info edastamist ning kliendirahulolu mõõtmist.

Uue komitee sekretariaati hakkab asutamise järel hoidma Ühendkuningriikide standardimisorganisatsioon BSI.

CEN-i komitee esimeseks ülesandeks on kaardistada rahvuslikud ja rahvusvahelised olemasolevad standardid ning analüüsida ja prioriseerima turuvajadus. Komitee käsitlusala on ulatuslik, haakub erinevate EVS-i poolt registreeritud komiteede tegevusega ja mõjutab huvipooli väljastpoolt olemasolevaid komiteesid. Osalemine CEN-i komitee töös on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel ning huvipooled on oodatud ühendust võtma.

Standardikeskus edastab Eesti seisukoha hiljemalt 24.11.2015. Huvi korral ja täiendava info saamiseks on kontaktiks Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2