Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Standardi prEVS 928 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) terminid“ koostamisettepanek

11.06.2015

Tallinna Tehnikakõrgkool (EVS/TK 50) on esitanud koostamisettepaneku algupärase rahvusliku standardi prEVS 928 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) terminid“ koostamiseks.

See Eesti standard defineerib valdkonna enimlevinud terminid ning annab piisavad selgitused levinud akronüümidele.

Arvamusküsitlusele esitatakse standardikavand eeldatavasti 2015. aasta sügisel.

Standardikeskuse poolne kontaktisik on Kairi Tänavsuu

Print  
AK portaal2 Pysiklient2