Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uus tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“

27.05.2015

Registreeritud on uus tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“. Komitee käsitlusalas on põlevkivi kaevandamise ja töötlemise tehnoloogiate, põlevkiviõli tootmise, põlevkivikeemia ning -energeetikaga seonduva standardimine. Uue komitee valdkonda kuulub ka aheraine ja jääkproduktide töötlemise standardimine.

Seni Eestis standardimises järjepidevalt käsitlemata teema tõstatas TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK) tulenevalt vajadusest korrastada valdkonnas kasutatavaid standardeid, edendada uute metoodikate kasutuselevõttu ning kohandada metoodikaid põlevkivi spetsiifikale.

Komitee asutajaliikmeteks on lisaks PKK-le Eesti Energia AS, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut ja Viru Keemia Grupp AS. EVS/TK 57 esimeheks valiti PKK esindaja Hella Riisalu, tehniliseks sekretäriks määrati Anu Nuut (PKK).

Tehnilise komitee tegevust reguleerib EVS Juhend 6, osalemishuvi korral ja lisainfo saamiseks võtke ühendust Standardikeskusega. EVS-i poolne kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2