Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Arvamusküsitlusel prEVS 735 "Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad" ja prEVS 876 "Kontonumbrid"

7.12.2015

Kahekuulisel arvamusküsitlusel on järgmiste algupäraste standardite uustöötlused:

prEVS 735
 RAADIORINGHÄÄLINGUSÜSTEEM
 Analoogsüsteemi põhinäitajad

See Eesti standard käsitleb analoograadioringhäälingusüsteemides LF, MF, HF ja VHF sagedusalas maapealses raadiosaatevõrgus või kaabellevivõrgus raadioringhäälinguprogrammide levitamiseks kasutatavate signaalide põhilisi tehnilisi näitajaid.
 Peamised muudatused võrreldes eelmise väljaandega seisnevad viitedokumentide kohta käiva teabe ajakohastamises.

prEVS 876
 KONTONUMBRID

See Eesti standard rakendub kõigile makseteenuse pakkujatele ja nende filiaalidele, kelle juriidiline tegevuskoht on Eesti Vabariik. Selles Eesti standardis kirjeldatakse Eesti kontonumbri struktuuri, kasutatavaid makseteenuse pakkujate tunnuskoode, kontrolljärkude arvutamise algoritmi, esituskuju ja kasutusreegleid.
 Võrreldes eelmise väljaandega on selles standardis termin „siseriiklik kontonumber“ asendatud terminiga „põhikontonumber“, mis on olemuselt lähem algterminile Basic Bank Account Number. Lisaks on avardatud kontonumbreid väljastama õigustatud subjektide ringi, kuna kontosid võivad lisaks krediidiasutustele avada ka muud makseteenuse pakkujad.

Kommentaare ja ettepanekuid on võimalik esitada kuni 3.02.2016 läbi standardite kommenteerimisportaali. Portaali kasutusjuhend on leitav siit.

Lisainfo standardiosakonnast, kontaktiks on Lauri Pähklimägi.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2