Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue CEN-CLC töögrupi asutamisettepanek: "Energia mõõtmine"

3.09.2015

Euroopas standardimisorganisatsioonid kujundamas seisukohta ettepanekus ühise CEN-CENELEC töögrupi (JWG) asutamiseks teemal energia mõõtmine (energy measurement).

Uue komitee eesmärk on koostada Euroopa standard „Measurement plan for energy performance monitooring – design and implementation“, mis toetab Energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL nõuete täitmist. Energiatõhususe analüüsimiseks läbi mõõtesüsteemi (measurement system), käsitletakse standardis süsteemi disainile, paigaldamisele, toimimisele ja haldamisele seatavaid nõudeid, kirjeldatakse metroloogilisi aspektid ning soovitavat tulemit. Süsteem hõlmab erisuguseid energiakandjaid ja energia kasutusviise ning lõimib mitmed andmeallikad.

Koostajad näevad seotust standarditega ISO 50001 (energiahalduse juhtimissüsteemide rakendusjuhised, tõlkimisel TK 33 poolt) ning ISO 50015 (energiahalduse juhtimissüsteemide, energiatõhususe vastavushindamine), millele lisaks peaks uuest standardist kasu tõusma ka standardite EN 16247-1 (energiaauditi üldnõuded) ja EN 15900 (energiatõhususe parendamine) rakendamisel. Mõõteplaan (measurement plan) on koostajate hinnangul loogiline samm energiaauditi soovituste rakendamiseks energiajuhtimissüsteemi rakendamiseks.

Komitee esimene koosolek on planeeritud 2015. aasta  IV kv-sse, standard soovitakse avaldada 2017. aastal.

Tegemist on valdkonnaülese teemaga, millega suuremal või vähesemal määral haakuvad järgmiste komiteede käsitlusalad: EVS/TK 17 „Madalpinge“, EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“, EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“, EVS/TK 38 „Metroloogia“, EVS/TK 58 „Tarkvõrk“.

Osalemine standardimises on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel. Standardikeskus edastab Eesti seisukoha hiljemalt 25.09.2015.

Huvi korral ja täiendava info saamiseks on kontaktiks Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2