Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Avaldatud on uus algupärane standard EVS 925:2015 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“

2.04.2015

Aprilli kuu EVS Teatajaga on avaldatud uus algupärane standard:
EVS 925:2015 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“.

Standard käsitleb tööstuslikult valmistatavaid materjale, mida kasutatakse teekatendi aluse üla- ja alakihtide ehitamiseks, samuti pinnase stabiliseerimiseks ja tugevdamiseks. Selliste stabiliseerivate materjalide kasutamine põhineb pikaaegsel kasutuskogemusel, toetudes Eesti looduslikele oludele, kasutatavatele kohalikele materjalidele ja väljatöötatud teede konstruktsioonilahendustele. 

Standard liigitab materjalid 2-, 7- ja 28-päevase survetugevuse põhjal ning määrab kindlaks materjalide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised omadused. Samuti esitatakse nõuded tootmisele, tähistamisele, tarnimisele ja vastavushindamisele. Standardi käsitlusalasse ei kuulu ehitusplatsil koostisosade segamise teel valmistatud tooted.

Standardi on koostanud EVS/TK 2 „Tsement ja lubi“ ning ekspertiisi on teinud Eesti Betooniühing.

EVS-i kontaktisikuks on Kairi Tänavsuu

Print  
otsingumootor ja e-pood2 Sisekoolitus2