Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ettepanek uustöötluste koostamiseks valdkonnas „suled ja udusuled“

10.03.2015

Euroopa Standardimisorganisatsiooni (CEN) liikmetele on hääletamiseks esitatud ettepanek uue projektkomitee asutamiseks teemal "Suled ja udusuled" (feathers and down).

Saksamaa ettepanekul soovitakse uue komitee käsitlusalas läbi vaadata viis kehtivat standardit ning kolme aasta jooksul avaldada nende uustöötlused. Tegemist on standarditega, mis käsitlevad valdkonna terminoloogiat, tööstuse kvaliteeditasemeid ja spetsifikatsioone teostusele, proovi võtmise ja katsemeetodite ettevalmistamist (EVS-EN 1883:2001, EVS-EN 1885:2001, EVS-EN 12934:2000EVS-EN 12131:2000EVS-EN 13088:2001). Eraldi vaadeldakse sulgede ja udusulgedega täidetud lõpptooteid ning tooteid, mille juures on lisaks sulgedele oluline ka tekstiil (nt teatud riietusesemed). Uustöötluste koostamist peetakse vajalikuks tulenevalt muutustest tooraine kvaliteedis, arengutest turul jne. 

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Kõnealust valdkonda käsitlev komitee täna Eestis aga puudub.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 14.04.2015. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2