Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Avaldatud EVS 726:2015 „Teraviljasaadused. Kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramine“

4.12.2015

EVS 726:2015 „Teraviljasaadused. Kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramine“ (EVS 726:1996 uustöötlus) avaldati EVS Teataja 2015. aasta detsembrikuu numbriga.

Standard on ette nähtud juhindumiseks kõigile teravilja ning teraviljasaadusi käitlemisega tegelevatele ettevõtetele.

Standardi uustöötluses on tehtud järgmised muudatused:

— normiviidete loetelus on kehtetu standard asendatud uusima väljaandega;
— terminid on esitatud ka lähtekeeles (inglise keeles) ja sisse on viidud parandused nende
määratlustesse;
— peatükki „Seadmed“ on täiendatud töövahenditega „stopper või taimer“, „klaasplaat 20 cm x 30 cm“ ning on täiendatud katsesõelade loetelu;
— viljakahjurite loetelu tekstis on esitatud ka ladina keeles;
— tekstis on sõnad „laboratoorsete sõelte komplekt“ asendatud sõnadega „katsesõelade komplekt“, sõnad „mehhaniseeritud sõelur“ asendatud sõnadega „laboratoorne sõelur“, sõnad „keskmine proov“ asendatud sõnadega „laboratoorne proov“, sõna „kaalutis“ asendatud sõnaga „katsekogus“ ja lisatud uus peatükk „Katseprotokoll“;
— täiendatud on kirjanduse loetelu.

Standardi on koostanud Natalja Kööts koostöös Põllumajandusuuringute Keskusega ning standardi on heaks kiitnud EVS/TK 1 "Toit".

EVS-i poolne kontaktisik on Triin Teppand.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus