Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Avaldatud on uus algupärane standard EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“

2.04.2015

Aprilli kuu EVS Teatajaga avaldati standardisarjast EVS 920, mis käsitleb katuseehitusreegleid, uus algupärane standard EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“.

Katuseehitusreeglite standardisari EVS 920 on koostatud Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu algatusel. Standard EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“ on viies osa katuseehitusreeglite standardisarjast. See standard on koostatud Eestis lamekatuse ehituse nõuete ühtlustamiseks. Standardi koostamise eesmark on aidata eri osapooltel (projekteerijatel, ehitajatel, tellijatel ja järelevalve teostajatel) leida ühest dokumendist nõuded ja soovitused heade lamekatuselahenduste ehitamiseks. Varasemalt käsitleti lamekatuseid ka standardis EVS 838:2003, kuid see on juba paar aastat kehtetu ning senini juhinduti vaid välisriikide juhenditest. Peamiselt kasutati Soome juhendeid, mistõttu on neid selle standardi koostamisel arvesse võetud. Lisas A on toodud näidetena eri katusekonstruktsioonide lahendusi, mida standardi koostajad soovitavad

Standard EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“ määratleb nõuded toimivate lamekatuste konstruktsiooni- ja sõlmlahenduste ehitamiseks ning peamised nõuded lamekatustel kasutavate materjalidele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes.

Standard on mõeldud juhindumiseks lamekatuste paigaldajatele, üldehitajatele, materjalide tootjatele, projekteerijatele, arhitektidele, ehitusjärelevalvele, ekspertidele ja kasutajatele. Standard käsitleb toimivaid lamekatuse ja –sõlmede lahendusi, kuid projekteerija või arhitekt võivad projekteerida ka teistsuguseid lahendusi.

Lamekatuseks nimetatakse katuseid, mille kalle on 1:10 või sellest väiksem. Lamekatused on üldjuhul kaetud rullmaterjaliga või katkematu hüdroisolatsiooniga. Katkematuid hüdroisolatsioone käesoleva standardi mahus ei käsitleta.

Uue algupärase Eesti standardi koostamiseks loodi töörühm EVS/PK 51 „Lamekatused“, kuhu kuulusid Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Maleko AS, SFS Intec OY Eesti Filiaal ja K-Kate Katused OÜ.

Standardi teksti koostas lamekatuste ekspert Alo Karu ning ekspertiisi teostas Enn Tammaru.

EVS/PK 51 tegevus on lõppenud seoses komitee eesmärgi täitumisega.

EVS-i kontaktisik: Kairi Tänavsuu

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2