Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Avaldatud on algupärase standardi EVS 847-1 uustöötlus

15.01.2015

Jaanuarikuu EVS Teatajaga jõustus EVS 847-1 uustöötlus "Veevärk. Osa 1: Veehaarded". Standardi uustöötluse on koostanud tehniline komitee EVS/TK 48 „Vee-ja kanalisatsioonitehnika“ töörühm koosseisus: Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika instituut ja Eesti Vee-ettevõtete Liit. 

 
EVS 847-1:2014 "Veevärk. Osa 1: Veehaarded" peamised muudatused võrreldes eelmise väljaandega on järgmised:
korrigeeritud standardi pealkirja;
lisatud erialaseid termineid ingliskeelse tõlkega;
lisatud erialastes standardites esinevad ühtsed tähised ja ühikute ümberarvutused;
süstematiseeritud standardi sisu, lisatud illustreerivad skeemid
 
Standard kehtib veevärgi, sh ühis- või eraveevärgi veehaaretele ning on ette nähtud kasutamiseks veevärgi veeallika, tüübi ja asukoha valikul, veehaarde põhisõlmede projekteerimisel ja seadmete valikul ning veeallika ja veehaarde sanitaarkaitsealade projekteerimisel. 
 
Standardiga on võimalik tutvuda lugemispunktides, neid on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Aru 10, Tallinn.
 
Teade uustöötluse kohta on avaldatud EVS Teatajas (jaanuar 2015).
 
EVS-i kontaktisik: Mihkel Siitam
Print  
AK portaal2 Pysiklient2