Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu number

5.03.2015

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu (03/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

8 uut tõlget kommenteerimisel – EN 15376 „Mootorikütused. Etanool mootoribensiini segukomponendina. Nõuded ja katsemeetodid“, EN 62115:2005/A12 „Elektrilised mänguasjad. Ohutus“, EVS-EN 14211:2012 „Välisõhk. Kemoluminestsentsil põhinev standardmeetod lämmastikdioksiidi ja lämmastikmonooksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks“, EVS-EN 60728-1:2015 „Televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrgud. Osa 1: Süsteemi pärisuuna-ahela näitajad“, EVS-EN 61000-3-2:2014 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirid (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)“, EVS-EN 71-14:2014 „Mänguasjade ohutus. Osa 14: Batuudid koduseks kasutamiseks“, EVS-EN 71-7:2014 „Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid“, prEVS-ISO 4037-2 „Röntgen- ja gammakiirguse etalonid dosimeetrite ja doosikiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende reaktsiooniaja määramiseks footonienergia funktsioonina. Osa 2: Kiirguskaitse dosimeetria üle energiavahemiku 8 keV kuni 1,3 MeV ja 4 MeV kuni 9 MeV“.
 

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – pikendamisküsitlusel on EVS 731:1997 „Toidukartul“; EVS 742:2001 „Seemnekartul. Määramismeetodid“; EVS 808:2001 „Seemnekartul. Proovivõtumeetodid ja seemnepõldude kontroll“.

Tühistamisküsitlusel on 19 standardit - EVS 686:2001 „Värske nuikapsas“, EVS 693:1995 „Värske rabarber“, EVS 699:1995 „Värske juurseller“, EVS 700:1995 „Värske petersell“, EVS 701:1995 „Värske aedtill“, EVS 714:1995 „Värsked mustad arooniad“, EVS 715:1995 „Värsked ebaküdooniad“, EVS 750:1998 „Õunapuu-, pirnipuu- ja kultuurpihlakaistikud“, EVS 751:1998 „Ploomipuu- ja kirsipuuistikud“, EVS 752:1998 „Maasikaistikud“, EVS 753:1998 „Vaarika- ja pampliistikud“, EVS 754:1998 „Sõstra- ja karusmarjaistikud“, EVS 755:1998 „Viljapuude pookealused“, EVS 778:2001 „Ilupuude ja - põõsaste istikud“, EVS 779:2001 „Värsked lõikelilled. Värske lõike-iluroheline“, EVS 787:2001 „Lillesibulad“, EVS 802:2001 „Potililled“, EVS-EN 133:2001 „Hingamisteede kaitsevahendid. Klassifikatsioon“, EVS-EN 14806:2005 „Packaging - Preliminary evaluation of the disintegration of packaging materials under simulated composting conditions in a laboratory scale test“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 13162:2012/FprA1 „Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud mineraalvillatooted (MW). Spetsifikatsioon“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina on 08.2015, EN 61439-5:2015 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2015, EN 61557-8:2015 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 8: IT-süsteemide isolatsiooniseireseadmed“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2015 ja EN 61557-9:2015 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 9: Isolatsioonirikkelokatsiooniseadmed IT-süsteemides“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2015.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS 882-1:2013/AC:2015 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 16 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Määrus 305/2011 (endine 89/106/EMÜ) Ehitustooted.

Head lugemist!
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2