Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Arvamusküsitlusel on standardikavand prEVS 928 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) terminid“

9.11.2015

Novembrikuu EVS Teatajaga on kahekuulisele arvamusküsitlusele esitatud standardikavand prEVS 928 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM) terminid“.

Seoses ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) arenguga Eestis ning juba tekkinud käibefraaside ühtlustamiseks on standardi eesmärgiks korrastada ehitusvaldkonna BIM terminoloogiat. Standardis on esitatud ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) terminid. Terminid on standardis jaotatud kolme kategooriasse: Üldterminid, BIM terminid ja BIM-IT terminid. Samuti on töös välja toodud valdkonna levinumad akronüümid ning antud nimekiri BIM valdkonda toetavatest standarditest ja juhendmaterjalidest.

Standardikavand valmib eeldatavasti 2016. kevadel.

Ootame kommentaare ja ettepanekuid Kommenteerimisportaali vahendusel hiljemalt 04.01.2015

EVS-i kontaktisik on Kairi Tänavsuu

Print  
Pysiklient2 Infoteenus