Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Vara hindamise sari EVS 875 uueneb ulatuslikult

2.04.2015

Registreeritud on kuus uut standardisarja EVS 875 osade uustöötluse projekti. 2015. aastal ning 2016. a. I kvartalis valmivad järgmised standardikavandid:
– EVS 875-1 „Vara hindamine. Osa 1: Hindamise üldised alused“ (EVS 875-1:2010 uustöötlus);
– EVS 875-2 „Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid“ (EVS 875-2:2010 uustöötlus);
– EVS 875-3 „Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid“ (EVS 875-3:2010 uustöötlus);
– EVS 875-4 „Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ (EVS 875-4:2010 uustöötlus);
– EVS 875-5 „Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil“ (EVS 875-5:2010 uustöötlus);
– EVS 875-12 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“ (EVS 875-12:2010 uustöötlus).

Tegu on uusversioonidega, millega käsitlusalades ulatuslikke muudatusi ei tehta (kehtivate standardite käsitlusaladega on võimalik tutvuda toodud linkide kaudu). Eesmärgiks on standardite ajakohastamine tulenevalt muudatustest rahvusvahelises hindamisstandardis IVS (2013. a. väljaanne) ja Euroopa hindamisstandardis EVS (European Valuation Standards, 2012. a. väljaanne). Kõiki standardeid täiendatakse nende paremaks rakendamiseks seadusandluse selgituste ja täiendavate näidetega, ajakohastatakse tulenevalt RTJ muudatustest, ühtlustatakse  terminoloogiat, täpsustatakse definitsioonide jms.

Uustöötluste koostamise ettepaneku esitas ning tööd korraldab Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing.

Kavandite eeldatavad arvamusküsitlused jagunevad kahte etappi:
– EVS 875 osad 1 kuni 4 – juuni ja juuli 2015. a.
– EVS 875 osad 5 ja 12 – oktoober ja november 2015. a.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Liis Tambek.
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2