Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu number

8.10.2015

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu (10/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Tegevuse on lõpetanud EVS/PK 40 „Kahjuritõrje teenuse osutamine“.

18 uut tõlget kommenteerimisel

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 892:2007 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Põhimõtted“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 61733-1:2008 „Measuring relays and protection equipment - Protection communication interfacing -- Part 1: General“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 14388:2015 „Liiklusmüra vähendavad tõkked. Spetsifikatsioonid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2016, EN 71-5:2015 „Mänguasjade ohutus. Osa 5: Keemilised mänguasjad (komplektid), välja arvatud katsekomplektid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2016, EN ISO 14253-5:2015 „Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 5: Uncertainty in verification testing of indicating measuring instruments (ISO 14253-5:2015)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2016.

2 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 1085:2007/AC:2015 „Reoveekäitlus. Sõnastik“, EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009/AC2:2015 „Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 26 uut standardit

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/95/EÜ Madalpingeseadmed, Direktiiv 2009/23/EÜ Mitteautomaatsed kaalud, Komisjoni määrus (EL) nr 548/2014 Jõutrafod

Head lugemist!
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2