Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu number

7.09.2015

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu (09/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

11 uut tõlget kommenteerimisel.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 906:2010 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007“.

Pikendatud on 5 algupärase standardi kehtivus EVS 652:1994 „Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod“, EVS 664:1995 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine“, EVS 668:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Niiskuse määramine“, EVS 669:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine“, EVS 670:1998 „Kaubapõlevkivi“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12845:2015 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2015

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 19 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 1999/5/EÜ Raadio- ja telekommunikatsiooni terminalseadmed, Direktiiv 2000/9/EÜ Reisijateveoks ettenähtud köisteed, Määrus 305/2011 Ehitustooted, Komisjoni määrused 65/2014 ja 66/2014 Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude energiamärgistus ja ökodisaini nõuded

Head lugemist!

Print  
AK portaal2 Pysiklient2