Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu number

6.02.2015

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu (02/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

5 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 12341:2014 „Välisõhk. Standardne kaalumismeetod suspendeerunud osakeste PM10 või PM2,5 massikontsentratsiooni määramiseks“, EVS-EN 13823:2010+prA1 „Ehitustoodete tuletundlikkuse katsed. Ehitustoodete, v.a põrandakatted,  termiline mõjutamine üksiku põleva objekti poolt“, EVS-EN 14212:2012 „Välisõhk. Ultraviolettfluorestsentsil põhinev standardmeetod vääveldioksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks“, EVS-EN 16034:2014 „Uksed, väravad ja avatavad aknad. Tootestandard, toodete omadused. Tulepüsivus ja/või suitsutõkestus“, EVS-EN 71-1 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“.

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – pikendamisküsitlusel on EVS 18002:2009 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. EVS 18001:2007 rakendusjuhised“ ja EVS 758:2009 „Metroloogia. Terminid ja määratlused“.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on standardi EVS 876:2004 „Kontonumbrid“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-ISO 12647-5:2003 „Trükitehnoloogia. Pooltooni värvieralduste ning korrektuuri ja tootetrükkide tootmise protsessijuhtimine. Osa 5: Sõeltrükk“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 71-1:2014 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt mai 2015 ja HD 60364-4-42:2011/A1:2015 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest“ september 2015.

1 uus eestikeelset standardiparandus - EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009/AC:2015 „Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus, Direktiiv 2004/108/EÜ Elektromagnetiline ühilduvus, Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed, Direktiiv 98/79/EÜ In vitro meditsiinivahendid, Direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiiniseadmed, Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad.

Head lugemist!

 
Print  
AK portaal2 Pysiklient2