Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud algupärase kaablistandardi uustöötlus EVS 720:2015

6.04.2015

Ilmunud on standard EVS 720:2015 „Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel“ mis asendab standardit EVS 720:2011.

Standard sätestab erinõuded Eesti suhteliselt külmades kliimaoludes kohtkindlalt paigaldatavatele vasksoontega, XLPE või polüvinüülkloriidisolatsiooni ja polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaablitele.

Selles standardis käsitletavate kaablite isolatsiooni ja mantli nõutav ehitus ning katsetusmeetodid on sätestatud kohalike kliimaolude põhjal.
Võrreldes eelmise väljaandega on standardisse lisatud uus isolatsioonimaterjal, täiendatud mantli omadusi ja koos nende muutustega lisatud ka tüübitähise koostamise tabel.

Lauri Pähklimägi

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2