Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

EVS 901-2 "Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained" uustöötluse koostamine algas

6.04.2015

Standardi EVS 901-2:2009 uustöötluse vajadus on, et ajakohastada teedeehituses kasutatavate bituumensideainetest toodete valikut. Kasutussoovituste lisamine, nõuete ülevaatus ning vajadusel lisamine või uuendamine, kehtiva õigusega kooskõlas oleku kontrollimine ja kooskõlla viimine.

Tegu on standardi uustöötlusega, mille käsitlusala määrab toimimisomaduste nõuded teebituumeni, polümeermodifitseeritud bituumeni ja katioonsete bituumenemulsioonide markidele, mis Eestis sobivad teede, lennuväljade ja muude kattega alade ehitamiseks ja hooldamiseks.

Uustöötluste koostamise ettepaneku esitas EVS/TK 31 "Teedeala" ning uustöötluse valmimist koordineerib Peeter Vahter.

Kavandi eeldatav arvamusküsitlus toimub detsembri algusest jaanuari lõpuni. Standardi uustöötlus jõustub hiljemalt 2016. aasta I kvartali lõpuks.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Mihkel Siitam.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2