Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimise sari EVS 860 uueneb oluliselt

8.04.2015

Registreeritud on kolm standardisarja EVS 860 osade uustöötluse projekt, mis valmivad hiljemalt 2016. aasta I kvartali lõpuks.

– prEVS 860 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus" (EVS 860:2010 uustöötlus)
– prEVS 860-2 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine" (EVS 860-2:2006 uustöötlus)
– prEVS 860-6 "Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 6: Torustikud, mahutid ja seadmed. Külmaisolatsioon" (EVS 860-6:2010 uustöötlus)

Standardite uustöötluse vajadus tulenes praktikas tekkinud probleemidest, standardite võimalikust mitmeti mõistmisest ning avastatud uutest lahendustest. Seoses sellga on vajalik standardi teksti ja jooniseid korrigeerida.

Uustöötluste koostamise ettepaneku esitas ning tööd korraldab Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liit

Kavandi eeldatav arvamusküsitlus toimub septembri- ja oktoobrikuus.

EVS-i poolne kontaktisik täiendavate küsimuste korral on Mihkel Siitam.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2