Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number

13.01.2015

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu (01/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

7 uut tõlget kommenteerimisel.

1 uue algupärase standardi/standardilaadse dokumendi koostamine - prEVS 720 „Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel“.

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus – ülevaatusküsitlusel on EVS 664:1995 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine“, pikendamisküsitlusel on EVS 902:2008 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2000 rakendamiseks haridusasutustes“.

Algupäraste standardite kehtivuse pikendamine – pikendatud on standardite EVS 18001:2007 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid“, EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine“; EVS 901-1:2009 „Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid“; EVS 901-2:2009 „Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained“; EVS 901-3:2009 „Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud“; EVS 904:2009 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad“ kehtivused.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 13787:2002 „Elastomeres for gas pressure  regulators and associated safety  devices for inlet pressures up to 100 bar“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 13823:2010+A1:2014 „Ehitustoodete tuletundlikkuse katsed. Ehitustoodete, v.a põrandakatted,  termiline mõjutamine üksiku põleva objekti poolt“ avaldatakse Eesti standardina eeldatavalt aprill 2015 ja EN 60947-1:2007/A2:2014 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid“ eeldatavalt juuli 2015.

1 uus eestikeelset standardiparandus - EVS-EN ISO 7218:2008+A1:2013/AC:2014 „Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Üldnõuded ja juhised mikrobioloogilisteks uuringuteks“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Uurd harmoneeritud standardid - Direktiiv 89/686/EMÜ isikukaitsevahendid, Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, Direktiiv 95/16/EÜ Liftid
 

Head lugemist!
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2