Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu number

6.07.2015

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu (07/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Asutatud on EVS/TK 58 „Tarkvõrk“.

17 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 6 uut algupärast standardit - EVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009+A1:2014 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-7: Üldkoormused. Erakorralised koormused“, prEVS 735 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi põhinäitajad“, prEVS 928 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM). Terminoloogia“, prEVS 929 „Tarkvõrk. Terminoloogia“, prEVS-EN 1992-1-1:2005+A1:2014+NA „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele“, prEVS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA „Eurokoodeks3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks“.

Pikendamisküsitlusel on 10 standardit - EVS 2382-30:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 30: Raalnägemine“, EVS 2382-33:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 33: Hüpermeedium ja multimeedium“, EVS 2382-35:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 35: Võrgundus“, EVS 2382-37:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 37: Virtuaalreaalsus“, EVS 652:1994 „Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod“, EVS 664:1995 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine“, EVS 668:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Niiskuse määramine“, EVS 669:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine“, EVS 670:1998 „Kaubapõlevkivi, EVS 827:2004 Turvakiibi rakendus ja liides“.

Pikendatud on 4 algupärase standardi kehtivus - EVS 728:1996 „Üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk (ÜKTV). Nõuded ÜKTV abonendi analoogliidesega ühendatavatele terminalseadmetele“, EVS 736:1999 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad“, EVS 759:1998 „Kommertstelekommunikatsioon (BTC). Kahe- ja neljajuhtmelised analoogrendiliinid (A20, A2S, A40, ja A4S). Ühenduskarakteristikud, võrguliides ja lõppseadmestiku liides“, EVS 874:2003 „Kõne töötlemise, ülekande ja kvaliteedi aspektid (STQ). Teenuse kvaliteedi parameetrite määratlused ja mõõtmine. ONP kõneside direktiiviga 98/10/EC nõutud kõnesideteenuse parameetrid“.

Tühistamisküsitlusel on 6 standardit - EVS-EN 14042:2003 „Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents“, EVS-EN 60598-2-6:2001 „Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 6: Sisseehitatud transformaatoritega hõõglampvalgustid“, EVS-EN 62701:2014 „Fluids for electrotechnical applications - Recycled mineral insulating oils for transformers and switchgears“, EVS-HD 21.4 S2:2001 „Polüvinüülkloriidisolatsiooniga kaablid nimipingega kuni 450/750 V. Osa 4: Kaitsekestaga kaablid kohtkindlaks paigalduseks“, EVS-HD 21.8 S2:2001 „Polüvinüülkloriidisolatsiooniga kaablid nimipingega kuni 450/750 V. Osa 8: Ühesoonelised kaitsekestata kaablid dekoratiivkettidele“, EVS-HD 21.9 S2:2001 „Polüvinüülkloriidisolatsiooniga kaablid nimipingega kuni 450/750 V. Osa 9: Ühesooneline kaitsekestata kaabel paigaldamiseks madalal temperatuuril“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 1536:2010+A1:2015 „Execution of special geotechnical work - Bored piles“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2015, EN 55024:2010/A1:2015 „Infotehnoloogiaseadmed. Häiringukindluse tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2016, EN 60601-2-54:2009/A1:2015 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja radioskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2016, EN 12007-3:2015 „Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar, kaasa arvatud. Osa 3: Erisoovitused terastorustikele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2015, EN 1303:2015 „Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2015.

Avaldatud 1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 1344:2013/AC:2015 „Keraamilised sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 18 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/95/EÜ Madalpingeseadmed, Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjad.

Head lugemist!

Print  
Pysiklient2 Infoteenus