Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – tarbijagarantiid

29.10.2015

Hetkel ei ole ISO-s ega IEC-s tehnilist komiteed, mis oleks otseselt seotud tarbijagarantiide standardimisega ning seega on tehtud ettepanek asutada uus tehniline komitee - Consumer warranties and guarantees. Komiteed prooviti asutada juba aastal 2012, aga siis ei avaldanud ükski liige soovi hakata haldama komitee sekretäriati. Nüüd on võtnud selle vastutuse Malaisia standardimisorganisatsioon DSM.

Projektkomitee asutamise eesmärk on koostada standard, mis on suunatud tootjatele ja edasimüüjatele, et tagada kauba või teenuse ostjatele tarbijagarantiid. Tarbijagarantiid peavad olema selged ja üheselt mõistetavad üle maailma ning standardi koostamine oleks samm ühtse süsteemi suunas.

Hetkel puudub antud valdkonda otseselt või kaudselt puudutav Eesti tehniline komitee.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 14.01.2016. 

Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2