Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu number

9.11.2015

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu (11/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

10 uut tõlget kommenteerimisel

Pikendatud on standardi EVS 906:2010 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN 60335-2-23:2003/A11:2011 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele“, EVS-ISO 789-3:2004 „Põllumajandustraktorid. Katse käik. Osa 3: Pöördediameeter ja pöördeala vähim läbimõõt“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 482:2012+A1:2015 „Töökoha õhu kvaliteet. Üldnõuded keemiliste ohutegurite mõõteprotseduuride suutlikkusele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina on 01.2016.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 1995-1-1:2005/A2:2014/AC:2015 „Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 24 uut standardit

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus, Direktiiv 94/9/EÜ Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid.

Head lugemist!

Print  
AK portaal2 Pysiklient2