Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2015

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu number

7.12.2015

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu (12/2015) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

15 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 3 uut algupärast standardit - prEVS 930 „Raudteealased rakendused. Nõuded juhtratastega eriveeremile“, prEVS 931 „Raudteealased rakendused. Raudteeliikluse korraldamiseks kasutatavate kirjalike tee- ja sõidulubade, teadete, teatiste ning lauaraamatute vormid“, prEVS JUHEND 6 „Standardimisala tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord“.

Pikendatud on standardi EVS 892:2007 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Põhimõtted“ kehtivus.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 860-1:2010 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja –elemendid“, EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit - EVS-EN 62252:2004 „Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems Radar for craft not in compliance with IMO SOLAS Chapter V Performance requirements, methods of test and required test results“, EVS-EN ISO 23251:2008 „Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving and depressuring systems“, EVS-EN ISO 23251:2008/A1:2008 „Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving and depressuring systems - Amendment 1“, EVS-ISO 11094:2005 „Akustika. Katsetuseeskiri mootorajamiga muruniidukite, murutraktorite, muru- ja aiatraktorite, professionaalsete niidukite ning niiduklisaseadmetega muru-ja aiatraktorite poolt tekitatud õhumüra mõõtmiseks“, EVS-ISO 13656:2007 „Trükitehnoloogia. Peegeldensitomeetria ja kolorimeetria kasutamine protsessi kontrollimiseks või trükiste ja proovitrükkide hindamiseks (ISO 13656:2000)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 50083-2:2012/A1:2015 „Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 2: Seadmete elektromagnetiline ühilduvus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2016.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 33 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Määrus 305/2011 Ehitustooted, Direktiiv 1999/5/EÜ Raadio- ja telekommunikatsiooni terminalseadmed.

Head lugemist!

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2