Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu number

7.01.2016

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu (01/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Tegevuse on lõpetanud EVS/TK 6 „Mööbel“.

7 uut tõlget kommenteerimisel

Koostamisel on 7 uut algupärast standardit - EVS 613:2001/prA2 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“, EVS 614:2008/prA1 „Teemärgised ja nende kasutamine“, prEVS 875-13 „Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel“, prEVS 875-6 „Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil“, prEVS 875-7 „Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus“, prEVS 908-1 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire", prEVS 910 "Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend".

Pikendatud on standardi EVS 860-1:2010 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja –elemendid“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 19 standardit - EVS-EN 10280:2001+A1:2007 „Magnetic materials - Methods of measurement of the magnetic properties of electrical sheet and strip by means of a single sheet tester“, EVS-EN 130100:2002 „Sectional specification: Fixed polyethylene-terephtalate film  dielectric metal foil capacitors for direct current“, EVS-EN 130101:2002 „Blank detail specification: Fixed polyethylene-terephtalate film  dielectric metal foil capacitors for direct current; Assessment  level E“, EVS-EN 130102:2002 „Blank detail specification: Fixed polyethylene-terephtalate film  dielectric metal foil capacitors for direct current; Assessment  level EZ“, EVS-EN 132102:2002 „Blank detail specification: Fixed multilayer ceramic surface  mounting capacitors - Assessment level DZ“, EVS-EN 134000:2005 "Generic specification: Variable capacitors (Qualification approval and capability  approval)", EVS-EN 134100:2005 "Sectional Specification: Variable capacitors (Qualification approval)", EVS-EN 134101:2005 "Blank Detail Specification: Single turn disc trimmer capacitors (Qualification approval)", EVS-EN 134102:2005 "Blank Detail Specification: Multi turn concentric capacitors (Qualification approval)", EVS-EN 134103:2005 "Blank Detail Specification: Vane type air dielectric capacitor (Qualification approval)", EVS-EN 134104:2005 "Blank Detail Specification: Compression type trimmer capacitors (Qualification approval)", EVS-EN 1362:2001 "Identifitseerimiskaardisüsteemid - Seadmeliidese karakteristikud - Seadmeliideste klassid", EVS-EN 1375:2003 "Identification card system - Intersector integrated circuit(s) card additional formats - ID-000 card size and physical characteristics", EVS-EN 14225-4:2005 "Tuukriülikonnad. Osa 4: Üheatmosfäärilised ülikonnad (ADS). Nõuded inimtegurile ja katsemeetodid", EVS-EN 1546-1:2000 "Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 1: Definitions, concepts and structures", EVS-EN 1546-2:2000 "Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 2: Security architecture", EVS-EN 1546-3:2000 "Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 3: Data elements and interchanges", EVS-EN 1546-4:2000 "Identification card systems - Inter-sector electronic purse - Part 4: Data objects", EVS-EN ISO 6529:2002 "Kaitseriietus. Kemikaalide eest kaitsmiseks. Testimismeetod materjalide vedelike ja gaasidekindluse määramiseks (ISO 6529:2001)".

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 60079-10-1:2015 "Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2016

2 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-ISO/IEC 27001:2014/AC:2015 "Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded", EVS-ISO/IEC 27002:2014/AC:2015 "Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbemeetodite tavakoodeks".

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 19 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid – Määrused 1221/2009 Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS), 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega, 768/2008 Toodete turustamise ühine raamistik, Direktiiv 2000/9/EÜ Reisijateveoks ettenähtud köisteed, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid, Direktiiv 95/16/EÜ Liftid.

Head lugemist!
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2