Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue CEN komitee asutamisettepanek - Geotermilised ja vee puuraugud

13.04.2016

Euroopa standardimisorgisatsioon CEN on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Geotermilised ja vee puurkaevud. Uue tehnilise komitee asutamise eesmärk on seotud kasvuhoonegaasi levitamise vähendamisega, mis lepiti kokku Pariisi kliimakonverentsil (COP21). Uue komitee ülesanne oleks koostada standardid, mis aitaks planeerida ja teostada keskkonda säästval viisil geotermilise energia kasutamiskes mõeldud puurimisi ja kaevamisi (mitte kahjustada põhjavett). Komitee sekretariaadi haldamise on enda peale võtnud Prantsusmaa standrardimisorganisatsioon AFNOR.

Standardikeskuse eesmärk on kujundada huvipoolte kaasabil Eesti seisukoht uue komitee asutamisettepaneku hääletamiseks. Rahvusvahelisel tasandil ja Eestis valdkonna standardimisega seni ei ole tegeletud. Osalemine CEN-i töös toimub Standardikeskuse kaudu.

Tagasiside ettepaneku kohta ja täiendavad küsimused on oodatud hiljemalt 05.06.2016. EVS-i poolseks kontaktisik on Mihkel Siitam.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2