Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uus Euroopa komitee - patsiendikeskse tervishoiuteenuse miinimumnõuded

22.02.2016

Euroopa Standardimiskomitees CEN on lisaks ettepanekule koostada standardid geriaatilise raviteenuse kvaliteedi tagamiseks hääletamisel ettepanek uue komitee „Miinimumnõuded patsiendi kaasamiseks patsiendikeskses ravis“ (minimum requirements of patient involvement in person-centred care) asutamiseks. Ettepaneku on esitanud Rootsi standardiorganisatsioon SIS.

Uuringutele tuginedes leiavad ettepaneku tegijad, et süstematiseeritud patsiendikeskne lähenemine teenuse osutamisel tõstab selle kvaliteeti ja edendab organisatsiooni efektiivsust. Eesmärk on seada koostatavate standarditega miinimumnõuded, mis aitaksid kvaliteeti ühtlustada ja muuta selle üle Euroopa võrreldavaks. Standardid käsitleksid teenuse hankimist, oleksid rakendatavad haridus- ja teadustegevuses, sertifitseerimiseks ja hangete läbi viimiseks. Need hõlmaksid tegevusi alates teenuse kavandamisest ning aitaksid tagada patsiendi kaasamise otsustusprotsessi ja informatsiooni liikumise kõigi ravi osutamisse kaasatute vahel. Standardite sihtgrupiks on seeläbi nii ettevõtted, avaliku sektori esindajad (sh teenuse osutaja ja hankija rollis), mittetulundusühingud (nt patsiendiühendused) kui ka haridus- ja teadusasutused.

Tegu on uue standardimisvaldkonnaga, kus puudub teemaga tegelev Eesti komitee, seega ootame CEN-i komitee austamisettepanekule kõigi huvipoolte tagasisidet selgitamaks välja, kas pakutud teemal on uued standardid vajalikud ning kas leidub osalemisest huvitatuid. Tagasiside on oodatud hiljemalt 4.04.2016.

Lisaks käesolevale ja geriaatrilise teenuse osutamist käsitlevale ettepanekule on huvipoolte tagasiside oodatud ka ISO ettepanekule asutada standardimisega tegelev komitee „Tervishoiukorraldus“.

Tagasiside ja täiendavate küsimuste korral on EVS-i kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2