Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu number

2.06.2016

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu (06/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

18 uut tõlget kommenteerimisel.

Pikendamisküsitlusel on 45 standardit.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit EVS-EN 61000-4-1:2007 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-1: Katsetus- ja mõõtetehnika. Sarja IEC 61000-4 ülevaade“, EVS-EN 61000-4-24:2002 „Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 24: Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance. Basic EMC publication“.

Avaldatud on 1 eestikeelne standardiparandus - CEN/TS 1992-4-1:2009/AC:2016 „Kinnituste projekteerimine betooni. Osa 4-1: Üldist“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 16 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed, Direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiinivahendid, Direktiiv 98/79/EÜ In vitro meditsiinivahendid, Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad, Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus (uuesti sõnastatud).

Head lugemist!

 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2