Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu number

6.10.2016

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu (10/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on EVS/TK 62 „Maasoojuse puuraugud ja vee puurkaevud“.

23 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 2 uut algupärast standardit - prEVS 935-1 „Jalakäijate ülekäiguradade (teekattemärgis 945a) valgustus lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused“, prEVS 935-2 „Jalakäijate ülekäiguradade (teekattemärgis 945a) valgustus lisavalgustusega. Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard EVS-EN 12151:2007 „Betooni ja mördi valmistamise seadmed ja jaamad. Ohutusnõuded“.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-IEC 60050-151:2014/AC:2016 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 151: Elektri- ja magnetseadised“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 21 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid.

Head lugemist!
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2